TSE

Yenilenebilir Enerji

Faturanın yükünü güneş üstlensin, size arkanıza yaslanmak kalsın!

Artan nüfus ve sanayileşme yüzünden ihtiyaç duyulan enerji günden güne artmaktadır. Gelecek nesillerinde enerji ihtiyacını karşılayabilmek ve temiz bir çevre bırakabilmek için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artması gereklidir. Yenilenebilir Enerji Kaynakları çevre dostudur. Fosil yakıtlar gibi çevreyi kirletmez, aksine doğanın kendi enerjisini kullanır. Yenilenebilir Enerji Kaynakları sınırsız bir enerjidir. Yenilenebilir Enerji Kaynakları üretildiği ülkenin enerji yönünden kendi kendine yetmesini sağlar. Türkiye jeopolitik konumu itibariyle yenilenebilir enerji potansiyeli açısından zengin bir ülkedir.


Yenilenebilir enerji kaynakları doğaya zarar vermeden ve kaynakların sürekli kendini yenileyebildiği enerji kaynaklarıdır. Güneş, rüzgar, hidrolik, biyokütle, hidrojen, jeotermal, dalga, gelgit enerjisi yenilenebilir enerji kaynaklarına örnek olarak verilebilir.

Yenilenebilir Enerji

Türkiye'de Enerji Kaynakları Dağılımı

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

Güneş Enerjisi

Güneş enerjisi, güneşten gelen ışınların fotovoltaik paneller aracılığıyla elektrik enerjisine üretilmesidir. Doğal, sonsuz ve yenilenebilir bir kaynaktır.

Türkiye jeopolitik konumu itibariyle güneş enerji potansiyeli açısından zengin bir ülkedir. Türkiye'nin Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlasına (GEPA) göre, yıllık toplam güneşlenme süresi 2737 saattir. (Günlük toplam 7,5 saat)

 

Güneş Enerjisi
Rüzgar Enerjisi

Dünya üzerine düşen güneş ışınlarının değişmesiyle basınç farklılıkları oluşur. Bu sayede rüzgar oluşur. Rüzgarın fazla olduğu yerlerde kullanılan rüzgar türbinleri sayesinde rüzgardan çevre dostu enerji elde edilir. Rüzgar santrallerinin diğer santrallere göre kurulum ve bakım maliyetleri yüksektir. Türkiye'de rüzgar kurulu gücü 2020 yılı itibariyle 8.288 MW olarak belirlenmiştir.

Rüzgar Enerjisi
Hidroelektrik Enerji

Suyun akış ve düşüş seviyesinden yararlanılarak elde edilen yenilenebilir enerji kaynaklarındandır. Hidroelektrik santraller; akarsu tipi, baraj ve gelgit tipi olarak sınıflandırılabilir. Hidroelektrik santrallerde Pelton, Francis ve Kaplan tipi türbinler kullanılmaktadır.

Türkiye de en yüksek yenilenebilir enerji kurulu gücü hidroelektrik santrallerine aittir. Türkiye'de hidroelektrik santral kurulu gücü 2020 yılı itibariyle 28.713,4 MW olarak belirlenmiştir.

Hidroelektrik Enerji
Jeotermal Enerjisi

Yer kabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş olan ısının oluşturduğu içerisinde çeşitli kimyasalları da barındıran su buharı, su ve gazların direk ya da dolaylı olarak kullanımıyla elde edilen enerji türüdür.Türkiye'de jeotermal santrallerinin kurulu gücü 2020 yılı itibariyle 1.514,7 MW olarak belirlenmiştir.

Jeotermal Enerjisi
Biyokütle Enerjisi

Biyokütle enerjisi her çeşit organik atık, bitki, yosun ve alglerden elde edilen yenilenebilir enerji kaynaklarındandır. Bitki ve hayvan atıklarının yakılması ile elde edilir. (Gübre, odun, kereste vb.) Doğadaki her organik atık yüksek karbon barındırması nedeniyle bir enerji kaynağıdır.

Biyokütle Enerjisi
Hidrojen Enerjisi

Doğada bileşikler halinde bulunan hidrojen gazının işlenmesi ve dönüştürülmesi ile oluşan yenilenebilir enerji kaynağıdır. Doğrudan elde edilen bir enerji kaynağı olmamasına rağmen, sürdürülebilir ve alternatif enerji kaynakları arasında yer alır.

Hidrojen Enerjisi
Dalga Enerjisi

Denizlerde oluşan dalgalanmalardan ve dalgalanma sonucu oluşan basınç farklılıklarından meydana gelen yenilenebilir enerji kaynaklarındandır. Dalga enerjisi, dünyada en az kullanılan yenilebilir enerji kaynaklarındandır.

Dalga Enerjisi